Informació alimentària

L’objectiu de la informació sobre al·lèrgens és facilitar als consumidors sensibles tota la informació necessària sobre la composició dels productes per prevenir reaccions adverses. Els operadors econòmics responsables de la informació alimentària han d’informar sobre la presència en els aliments d’ingredients que causen al·lèrgies i intoleràncies, i evitar la contaminació accidental amb al·lèrgens que estiguin presents en altres productes.

Logo

©Copyright. Todos los derechos reservados.